phan-tich-kqxs-khanh-hoa-ngay-18-11-2020-chot-du-doan