Mơ thấy quả gấc là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy quả gấc là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy quả gấc là điềm báo lành hay dữ?