Mơ thấy màu đỏ là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy màu đỏ là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy màu đỏ là điềm báo lành hay dữ?