Mơ thấy bong bóng là điềm báo điều gì?

Mơ thấy bong bóng là điềm báo điều gì?

Mơ thấy bong bóng là điềm báo điều gì?