Chuyển nhượng tối 3/3: Tottenham xem xét mua đứt Bale

Chuyển nhượng tối 3/3: Tottenham xem xét mua đứt Bale