Bóng đá quốc tế 19/10: Vừa thua 1 trận, Paul Scholes đã tìm đường thối lui

Bóng đá quốc tế 19/10: Vừa thua 1 trận, Paul Scholes đã tìm đường thối lui